تاریخی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
 

بررسي وضعيت بودجه استان ايلام در سال 1390


بودجه واژه‌اي فرانسوي است که به صورت عمومي به ليستي از تمامي درآمدها و هزينه‌ها اطلاق مي‌گردد ، بودجه مهم ترين سند مالي دولت است. هدف بودجه به طور خلاصه عبارت است از : پيش بيني درآمدها و مخارج همچنين مقايسه عملکرد واقعي و پيش بيني شده بودجه در آينده است و در حقيقت بودجه برنامه مالي دولت براي يک سال مالي مي‌باشد .

سند بودجه در کشور شامل دو بخش می باشد:1- بودجه هزینه ای یا جاری که صرف حقوق و مزایایی پرسنلی  همچنین امور جاری دستگاه های اجرایی می شود 2-بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای)که شامل دو بخش بودجه عمرانی استانی که در بین استانهای کشور تقسیم شده و بودجه عمرانی ملی که صرف پروژه ها و طرحهای عمرانی  می شود که ابعاد ملی دارند.
با توجه به نزديک شدن به زمان ارائه لايحه بودجه سال91 و اهميت توجه مديريت استان و نمايندگان مردم در مجلس در اين يادداشت به بررسي وضعيت بودجه عمراني (تملک دارايي هاي سرمايه اي )   و درآمدهاي استانهاي مختلف کشور در سال 1390 پرداخته و وضعيت استان ايلام مورد بررسي قرار مي گيرد.
جدول (1) جمعيت استانهاي کشور را نشان مي دهد که استان تهران پرجمعيت ترين و ايلام کم جمعيت ترين استان کشور است.(آمار سال 1389)
 

جدول (2) وضعيت بودجه عمراني و رتبه بندي استانهاي کشور را نشان مي دهد که استان خوزستان بالاترين سهم بودجه عمراني در سال 90 را به خود اختصاص داده و استان ايلام بيست و دومين استان کشور از نظر بودجه عمراني بوده است اگر بودجه عمراني را تقسيم بر جمعيت استانها کنيم مقدار بودجه عمراني سرانه آنها به دست مي آيد جدول(3) وضعيت بودجه عمراني سرانه استانهاي کشور را نشان مي دهد در اين رتبه بندي بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد بالاترين سهم بودجه عمراني کشور را داشته اند و ايلام در رتبه سوم استانهاي کشور در اين زمينه قرار دارد.

جدول(4) وضعيت درآمد استانهاي کشور را نشان مي دهد(البته پيش بيني درآمدي است ) که استان تهران بالاترين ميزان و ايلام کمترين ميزان پيش بيني تحقق درآمدهاي کشور را داشته اند اين در حالي است که از نظر سرانه همانگونه که در جدول (5) نشان داده شده استان ايلام نوزدهمين استان کشور بوده است.

نتيجه گيري:
1-ايلام از نظر بودجه عمراني  که مهم ترين نقش را در توسعه استانهاي کشور دارد امسال در رتبه بیست و دوم کشور بوده است اين در حالي است که از نظر بسياري از شاخص هاي توسعه و رفاه آخرين استان کشور مي باشد .
2-اين تحليل فقط مربوط به اعتبارات عمراني استاني بوده است در حالي که حجم بسيار زيادي از اعتبارات عمراني به صورت ملي مي باشد که نيازمند تعريف پروژه هاي عمراني- ملي براي استان و اخذ مجوزهاي قانوني است.
3-استان از نظر درآمد سرانه و نقش در اقتصاد ملي جايگاه مناسبي دارد(رتبه نوزدهم) لذا مي طلبد متناسب با اين نقش بودجه عمراني آن نيز افزايش يابد اين نقش آفريني در حوزه نفت و گاز بسيار پررنگ مي باشد .
4-با وجود تلاش هاي زياد براي تعريف بودجه هاي عملياتي يا بر مبناي منطق فازي کماکان نقش چانه زني در اخذ اعتبار براي استانها مهم ترين موضوع است لذا تلاش مديران ارشد استان و نمايندگان براي سال آتي با توجه به قرار گيري در زمان ارائه لايحه بودجه و تصويب آن در مجلس ضروري است که از يک طرف عمق توسعه نيافتگي استان و محدوديتها و محروميتها به درستي تشريح و از ديگر سو حجم اعتبارات عمراني- هزينه اي و ملي ايلام را افزايش دهند که اين مهم نيازمند تعامل مناسب با کارشناسان و مديران معاونت راهبردي رئيس جمهور در دولت و اعضاي کميسيون تلفيق بودجه ساليانه در مجلس است.
5- به نظر مي رسد با وجود محدود بودن بودجه از طرفي ضعف اقتصاد داخلي استان همين اعتبارات فعلي نيز به درستي مديريت منابع نشده اند به گونه اي که حجم طرحهاي ناتمام بسيار زياد بوده از طرفي هزينه کرد اعتبارات نمود عيني چنداني در سطح اشتغال، توليد و توسعه زيرساختها نداشته است.

6- تخصیص اعتبار  با روش کنونی و  برمبنای جمعیت بزرگترین ضربه را به استانهای محروم و کوچک کشور مانند ایلام زده است در حالی که استفاده از تخصیص بر مبنای ضریب محرومیت و توسعه نیافتگی  عادلانه تر بوده و می تواند گسل موجود بین مناطق کشور را تا حدودی تعدیل کند.
*منابع مورد استفاده :
1-آمار جمعيت -سايت مرکز آمار ايران
2-سند بودجه 1390
3- سايت ويکي پديا

نویسنده:علی حیات نیا

  نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:51  توسط علی جعفری داجیوندی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM